Preklady

Preklady odborných textov týkajúcich sa najmä ekonomiky a financií, internetové stránky, reklamné texty, novinové články, jedálne lístky, všeobecné texty a podobne. 15€ za 1 normostranu

 

Cena za preklad vychádza zo sadzby za 1 normostranu (1 NS = 1800 znakov vrátane medzier).

(cena je konečná, nie som platcom DPH)

xxx