Všeobecné podmienky

  • Na konci každého mesiaca je vystavená faktúra na základe objednávky/odučených hodín, splatná do 7. dátumu ďalšieho mesiaca (v prípade firiem do 14.)

 

  • V prípade platenia v hotovosti je potrebné si výučbu predplatiť, podľa dohody.

 

  • Hodiny je potrebné stornovať min. 24 h pred začatím výučby, s možnosťou náhrady, v opačnom prípade sa neskoro zrušené hodiny účtujú.

 

(podrobný popis všeobecných podmienok Vám bude daný pri prvom stretnutí)

xxx