Firemné vzdelávanie

Mojím cieľom je poskytnúť kvalitnú výučbu na profesionálnej úrovni podľa Vašich požiadaviek, a pripraviť klienta na požadovanú úroveň anglického jazyka.

 

Výučba prebieha v priestoroch Vašej firmy, prípadne Vami určeným miestom.

 • Vzdelávanie môže byť skupinové alebo individuálne. V prípade skupiny odporúčam maximálny počet 6 uchádzačov, kvôli kvalite výučby.
 • Odporúčaný počet hodín na výučbu je 2 x 45 min dvakrát do týždňa, samozrejme prispôsobím sa vašim požiadavkám.

 

CENA:

Všeobecná angličtina / konverzácie / Callanova metóda ………………20 € / 45 min

Obchodná angličtina……………................................………………… 25 € / 45 min

(cena je konečná, nie som platcom DPH)

Firemná zľava - 10% v prípade predplatenia výučby 3 mesiace vopred.

 

 

TESTOVANIE:

Pred začatím výučby: zaradenie do príslušnej vedomostnej úrovňe je na základe testu a osobného pohovoru.

V priebehu výučby: na vyhodnotenie spätnej väzby

Po ukončení výučby: na zhodnotenie dosiahnutých vedomostí

 

Výučba je zameraná na:

 • Univerzálne témy
 • Gramatická časť s detailným vysvetlením
 • Systematické rozloženie slovnej zásoby
 • Práca s výslovnosťou
 • Práca s textom
 • Počúvanie s porozumením
 • Konverzačná časť na každodenné témy
 • Rozvoj komunikačných schopností
 • Skupinové hry a aktivity
xxx