Príprava na pracovné pohovory

  • Plánujete zmeniť svoju kariéru?
  • Chcete sa profesionálne odprezentovať?
  • Potrebujete zvládnuť všetky úskalia pracovného pohovoru?
  • Ste ochotný obetovať svoj čas a dokonale sa pripraviť?

 

Ponúkam Vám individuálny rýchlokurz zameraný na prípravu na pracovný pohovor v anglickom jazyku. Kurz je vhodný pre jazykovú úroveň min. B1 (stredne pokročilý) a vyššiu. Kurz je časovo flexibilný, prispôsobím sa Vašim časovým požiadavkám a miestu výučby.

 

Ciele výučby:

  • zorientujete sa v dôležitých výrazoch a slovnej zásobe spojenej s pracovným pohovorom
  • osvojíte si užitočné frázy, nacvičíte si odpovede na cielené otázky a vhodné vyjadrovanie
  • odhalíte, kde sú Vaše slabé miesta, lektor Vám poskytne dôležitú spätnú väzbu
  • získate potrebnú sebaistotu pri komunikácii počas pohovoru, Váš prejav bude plynulejší

 

CENA:

15 €...............45 min

20 €.............. 60 min

(cena je konečná, nie som platcom DPH)

xxx